hankintakumppanit_logo_horizontal.svg

palvelut

Maailma muuttuu kilpailutus kerrallaan. Tarjoamme julkisten hankintojen strategista ohjausta ja kilpailutusten läpivientiä, tukea hankintakriisin sattuessa sekä uutta ajateltavaa. Ohjaamme hankintoja holistisella otteella.

Hankintojen strateginen johtaminen

Oletko starttaamassa vaativaa hankintaa tai isoa rakennushanketta? Olemme erikoistuneet vaativien hankintojen ja kompleksisten hankkeiden läpivientiin.

Ammattitaitoisten sopimuskumppanien kilpailuttaminen on ratkaisevassa roolissa koko hankkeen onnistumisen, aikataulussa ja budjetissa pysymisen kannalta. Työmme säästää niin euroja kuin hermoja hankkeen toteutusvaiheessa.

Ohjaamme hankintoja napakalla otteella ja läpiviemme kilpailutuksia käytännön tasolla. Olemme kokeneita neuvottelijoita ja toteutamme valtaosan asiakkaidemme toimeksiannoista neuvottelumenettelyllä.

Kanssamme voit luottaa siihen, että pidämme sinusta ja hankkeestasi huolta – asiat hoituvat sovitusti ja hankinnat onnistuvat. Koska olemme mukana
hankkeessa alusta alkaen, osaamme soveltaa juridiikkaa hankkeen parhaaksi. Otamme hankkeen omaksemme ja pistämme itsemme likoon.

Konsultointi

Luomme onnistuneita sopimuskausia ja tuomme iloa hankintojen tekemiseen. Avustamme kaikissa julkisiin hankintoihin liittyvissä kysymyksissä ja olemme apunasi kaikissa hankinnan vaiheissa, joita ovat esimerkiksi:

 • hankinnan kehittäminen
 • hankintojen tiedolla johtaminen
 • markkinakartoituksen toteuttaminen
 • hankintamenettelyn valinta
 • kilpailutuksen läpivienti sähköisellä järjestelmällä
 • tarjouspyyntöasiakirjojen laadinta
 • sopimuksen laadinta
 • referenssi- ja muiden soveltuvuusvaatimusten asettaminen
 • hankinnan kohteen tarkoituksenmukainen määrittely
 • hinnoittelumallin rakentaminen
 • laatuvertailun rakentaminen
 • neuvottelujen läpivienti
 • hankintapäätöksen ja muutoksenhakuohjeistuksen laadinta
 • osallistuminen hallituksen kokoukseen, yhtiökokoukseen, lautakuntakäsittelyyn tms.
 • muutoksenhakuprosessin hoito
 • sopimuskauden hallinnointi
 • dialogi ja osallistaminen (esim. tarjoajat, sidosryhmät)
 • hankintaohjeiden laatiminen
 • hankintastrategian muotoilu
 • hankinnan riskienhallinta
 • erilaiset selvitykset (esim. sidosyksikkökysymykset, lain soveltaminen)

Toimimme sujuvasti hankintalain ja erityisalojen hankintalain parissa.

Yrityksiä sparraamme julkisen sektorin myynnin parantamisessa.

Tilanne päällä? Tukea hankintakriisin keskellä

Ikävää julkisuutta hankintaan liittyen? Hankinnan yllättävä keskeyttäminen ja seuraavien steppien hahmottaminen? Vääntöä neuvotteluissa? Haasteita sopimuskumppanin kanssa? Velkasaneeraus kesken sopimuskauden? Valitus markkinaoikeuteen, sopimukseton tila ja kova kiire?

Kun organisaatiotasi kohtaa hankintakriisi, autamme korjaamaan kurssia. Etsimme ratkaisuja ja viitoitamme tien tarjoamalla näkemystä ja juridiikkaa päätöksenteon tueksi sekä apua kriisiviestintään. Turvaamme selustaa ja tuomme mielenrauhaa. 
Olemme tukenasi lyhyelläkin varoitusajalla.

Legal design

Tarjouspyyntö, joka houkuttelee osallistumaan. Yksiselitteinen ja helposti ymmärrettävä sopimus. Poissulkemispäätös, joka jättää hyvän mielen.

Julkiset hankinnat ovat viestintää, ja asiakirjojen muotoilu vaikuttaa merkittävästi hankinnan onnistumiseen – puhumattakaan mielikuvasta, jonka hankintayksikkö hyvällä viestinnällä itsestään luo.

Vahvuuksiamme ovat luova ajattelu ja selkeä kieli. Meillä on palvelumuotoiluosaamista ja panostamme hankinta-asiakirjojen muotoiluun sekä dialogiin kaikissa toimeksiannoissamme. 

Tilauskoulutukset & puheenvuorot

Asiakkaana olet meille tärkeä, ja rakennamme kaikki koulutuksemme ja puheenvuoromme aina toiveidesi mukaan. Pidämme tunnelman innostavana, teemme yhdessä tehtäviä ja huolehdimme siitä, että osallistujat saavat ajalleen vastinetta, kenties ripauksen innostustakin.

Esimerkkejä pitämiemme koulutusten aiheista:

 • hankintojen strateginen johtaminen ja kumppanuus julkisissa hankinnoissa
 • innostu julkisista hankinnoista – uutta ajateltavaa ja inspiraatiota!
 • neuvottelumenettelyn käyttö (myös case-esimerkein yhteistyössä asiakkaan kanssa)
 • rakennusurakoiden kilpailuttaminen
 • palvelumuotoilu ja vuoropuhelun tukeminen julkisessa hankinnassa
 • tarjoajanäkökulma julkisiin hankintoihin (myös b2b-tilaisuuksia)
 • vaikuttavuuden hankinta
 • vastuullisuus julkisissa hankinnoissa
 • sopimusoikeus ja sopimuskauden erityiskysymykset
 • hankintalain perus- ja jatkokurssit

Meistä sanottua:

 • ”Kiitos mielenkiintoisesta koulutuksesta!” 
 • ”Kouluttajalla on taito pitää eläviä koulutuksia!”
 • ”Koulutuksissa oli hienosti esimerkkejä ja ne olivat konkreettisia.”
 • ”Erittäin onnistunut, selkeä ja ajatuksia herättävä kokonaisuus – kiitos! :)”

Hankintayksikkö,
saat ostaa oikeudellisia palveluja pienhankintana

Jos olet julkisen hankinnan tilaaja, tiesithän, että oikeudelliset palvelut kuuluvat hankintalaissa niin sanottujen muiden erityisten palveluhankintojen piiriin? Kynnysarvo juridisten asiantuntijapalveluiden ostamiselle on 300.000 € (alv 0 %), erityisaloilla 1.000.000 € (alv 0 %). Kynnysarvon alle jäävät ostot ovat pienhankintaa, jotka voi tehdä tilaajan omia ohjeita noudattamalla.

Miksi valitsisit juuri meidät? Tutustu toimintaamme ohjaaviin mottoihin ja tekijöihin.

Juristi, tule meille töihin!

Meitä kiinnostaa yhteistyö kanssasi.

Hankintakumppanit

Innostamme julkisiin hankintoihin
ja tuomme mielenrauhaa
kilpailutuksiin

Yhteystiedot

Keilaniementie 1, 02150 Espoo
Linnankatu 3 B, 20100 Turku
moi@hankintakumppanit.fi

Laskutustiedot

Y-tunnus 2‍960‍752-7
Verkkolaskuosoite: 0‍0‍37‍2‍96‍07‍5‍27
Verkkolaskuoperaattori: Apix Messaging Oy