HANKINTAKUMPPANIT

REFERENSSIT

RAKENNUSHANKE 48 M€ 
TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY

Vastaamme Turun seudun puhdistamo Oy:n hankintojen juridisesta ohjauksesta ja neuvonannosta. Suurin yksittäinen toimeksianto on nykyisen puhdistamon yhteyteen rakennettava maanalainen UV-desinfiointilaitos sekä uusi poistoputki, jolla puhdistettu jätevesi johdetaan mereen. Hankkeen kustannusarvio on 48 M€. Poistoputkihankkeella vastataan mm. alueen asukasmäärän kasvuun sekä ilmastomuutoksen haasteisiin. Poistoputkiosuus toteutetaan Suomessa poikkeuksellisella putkentunkkausmenetelmällä.
Tutustu hankkeeseen

Poistoputkihankkeessa Hankintakumppanit ohjaa kilpailutuksia asiakkaan rinnalla. Muodostamme tilaajan ja pääsuunnittelijan kanssa hankkeen ydintiimin, joka johtaa hanketta. Käytännön tehtävämme ovat hyvin monipuolisia ja laajoja. Linjaamme strategiaa, laadimme tarjouspyyntöasiakirjat ja sopimukset sekä tarkastamme kilpailutusasiakirjat. Lisäksi osallistumme neuvotteluihin, kenttäkierroksiin ja vastaanottokatselmuksiin ja käymme päivittäistä vuoropuhelua hankkeen teknisten asiantuntijoiden kanssa.

"Hankintakumppanit ratkaisevat hankinnat innovatiivisesti ja toteuttavat kaiken aina sovitussa aikataulussa. Homma toimii ja hankinnat onnistuvat!"

Mirva Levomäki
Toimitusjohtaja

JURIDINEN NEUVONANTO
SUOMEN ARKKITEHTILIITTO SAFA

"Tarvitsemme vahvaa juridista asiantuntemusta arkkitehtuurikilpailujen järjestämiseen ja kilpailutoiminnan kehittämiseen julkisten hankintojen näkökulmasta. Yhteistyömme Sannan kanssa on jatkunut jo pitkään. Arvostan sitä, että Sanna ymmärtää toimintaympäristöämme, puhumme niin sanotusti samaa kieltä. Ajatusten vaihto Sannan kanssa on käytännönläheistä ja auttaa minua omassa työssäni."

Mari Koskinen
Kilpailuasiantuntija
Arkkitehti SAFA

KOULUTUSKUMPPANI 
VESILAITOSYHDISTYS

Olemme vesihuoltoalan edunvalvontajärjestön, Vesilaitosyhdistyksen, koulutuskumppani.

"Sanna on innostava ja asiantunteva kouluttaja, joka huomioi hienosti koulutuksenjärjestäjän ja kohderyhmän tarpeet ja toiveet"

Katri Henttonen
Koulutuspäällikkö

PRO BONO -KUMPPANI
PIDÄ SAARISTO SIISTINÄ RY

Pidä Saaristo Siistinä ry on kaikkien veneilijöiden ja vesilläliikkujien valtakunnallinen ympäristöjärjestö. Toiminta tähtää Suomen merialueiden ja sisävesien, rantojen ja saariston puhtaana pitämiseen. Yhdistys on toiminut puhtaamman saaristo- ja järviluonnon puolesta jo vuodesta 1969.

Tuemme järjestön toimintaa avustamalla hankintojen kilpailuttamisessa. Vuonna 2019 lahjoitimme järjestölle omalla työllämme 4.500 €.

"Hankintakumppanien kanssa on helppo ja välitön työskennellä ja tunnen todella saavani parasta tarjolla olevaa apua hankintoihimme. Eräs tarjoaja kehui, että tarjouspyyntömme oli poikkeuksellisen hyvä ja selkeä ja tarjouksen tekeminen oli helppoa. Se on parasta palautetta."

Hanna Haaksi
Projektipäällikkö

MEITÄ KIINNOSTAA YHTEISTYÖ KANSSASI!

LÄHETÄ MEILLE VIESTI.

HANKINTAKUMPPANIT 

Y-TUNNUS 2960752-7
PUHELIN 040 189 2526
info@hankintakumppanit.fi